วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

หลวงพะบาง luangprabang

laos: luangprabang

luangprabang

ที่จะมาพูดเถีงหลวงพะบางเพาะว่าหลวงพะบางเปันเมึองมอละดกโลกแห่งแลกในลาวเปันเมึองที่เลักแต่มีคนจำนวนมาก,มีแหล่งท่องเที่ยวก่อเยิอีกครับ.ถ้าเปันอย่างนี้ต้องไปทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งก่อนนะครับ
1.ถ้าใครชอบแบบโรแมนตีกมีอากาดสดชึ่นมีที่ชมวีวเยีๆแถมยังมีที่ให้บูชาอีกด้วยต้องที่นี้เลียครับ ถ้ำตี่ง ครับแห่งนี้เปันที่รู้จักของคนหลวงพะบางดีครับ.ถ้ำตี่งตั้งอยู่บ้านปากอูเมึองปากอูห่างไกจากตวเมึองปะมาน 30kmครับ , ส่วนข้างในถ้ำจะมีพะพุดทะรูบจำนวนมากให้บูชา,กานเดีนทางจะได้ขี่เรีอไปครับ...
2.อันดัดสองต่อมาต้องเปันพะทาดพูสี that phousy ครับเปันทีสูงครับสามาดเหันตวเมึองหลวงพะบางทังหมดเลียแหละครับพะทาดนี้ตั้งอยู่ใจกางเมึองหลวงพะบางเปันทีเคารบบูชาของชาวเมึองและเปันที่รู้จักกันดีครับ
3.ต่อมาคีอ น้ำตกตาดกวางชี ก่อบันยากาดดีครับน้ำตกก่อสวยครับมีผู้คนเยิแยะมากมายมาชมครับ เสยทีแต่ไกจากตวเมึองนีดหนึงปะมาน 30kmครับถึอว่าคุ้มนะเพาะสวยงามมาก
เอาเปันว่าผมจะเอามาบอกอีก3แห่งในอาทีดหน้าแล้วกันครับ

ป้ายกำกับ:

ท่องเที่ยวลาว

ถ้าพูดเถีงกานท่องเที่ยวที่ laos ละก่อผมก่อชอบอยู่นะครับเพาะสวยงามมากหน้าสนใจดีออกโดยสะเพาะที่หลวงพะบาง( luangprabang )สวยงามมากเลียครับถึอได้ว่ามีคนต่างประเทดเข้ามามากที่สุดในลาวเลียทีเดียว.นอกจากหลวงพะบางแล้วยังมีที่อึนอีกยากรู้ไปติดตามกันเลียครับ

ป้ายกำกับ:

ปะเทดลาวโดยหย้อ

ประเทดลาวนะครับตั้งอยู่แหลมอีนดูจีน.มีชายแดนติดกับ5ประเทดคึอ: ไทร,จีน,เหวียดนาม,กำปูเจย และ พะม้า.มีปะชากอนปะมาน 6.2 ล้านคน,มีเนี้อที่ปะมาน 236,800ตาลางกิโลแมัดครับลวมมี18แขวง นะคอนหลวงเวียงจันเปันเมีองหลวง,มีดอกไม้ปะจำชาดคีอดอก จำปา ครับ,อาหานปะจำชาดคีอปะเพดลาบ,ก้อย.มีบุกคนสำคันคีอ: ท่าน บัวสอน บุบผาวัน เปันนายกแห่งลาว, ท่าน สมสะวาด เลั่งสะหวัด, ท่าน ทองลุน สีสุลิด เปันรอง. ท่าน จูมมะลี ไชยะสอน เปันปะทานพักปะทานปะเทด.มีแหลงท่องเที่ยวโบรานอย่างหลวงหลายจนกายเปันเมีองมอละดกโลก2แห่งครีอ หลวงพะบาง(luangprabang) และ จำปาสัก(champasak) ครับ.ถ้าอยากรู้อะไรเพี่มเตีมเกียวกับลาวหลึตำหนิติเตึอนก่อเขียนลงใน blog สะแดงความคิดเหันนะครับ

ป้ายกำกับ: